Välkommen till Örebro Kammarmusikförenings hemsida
Här finns bland annat information om kommande evenemang.
Det finns även en arkivavdelning där vi sparat konserter vi arrangerat förr.