Årsmöte den 1 mars 20.00 i Sturegården, Betlehemskyrkan Örebro

Här nedan kommer det att finnas länkar till dokumenten som används under årsmötet. Dom läggs ut efter hand som dom blir klara.
Skriv gärna ut och ta med till årsmötet.
Kallelsen till årsmötet skickades ut som en del av vinterbrevet i Januari 2023

Vinterbrevet klar
Stadgar klar
Dagordning klar
Verksamhetsberättelse klar
Bokslut klar
Revisionsberättelse        klar
Verksamhetsplan            klar