Information om vår GDPR-policy.


När du ansöker om medlemskap i Örebro kammarmusikförening kommer vi att lägga in ditt namn och adressuppgifter samt uppgifter om när du blev medlem samt när och hur mycket du betalt till föreningen i ett register som behandlas digitalt. Dina uppgifter uppdateras årligen och sparas i 1,5 år efter att du avslutat ditt medlemskap och raderas sedan ur registret.
Avsikten med registret är att vi ska kunna skicka ut medlemsinformation till medlemmarna.
Vid utskick till medlemmarna kommer en textfil med namn och adress att skickas till tryckeri för framställande av etiketter eller kuvert. 
Vår hemsida använder kakor (cookies) på din dator för att hålla reda på statistik och användbarhet av vår hemsida.
Insamlad information är anonym och kan inte användas till identifiering av person eller dator. (se mer om cookies nedan.)
Endast styrelsen för Örebro kammarmusikförening, vår trycksaksleverantör samt Örebro kommuns föreningsavdelning har tillgång till hela eller delar av registret
Om du vill kontakta oss angående registeruppgifter eller annat som har med GDPR att göra kan du göra det nedan.
Vid klagomål kontakta oss gärna för rättelse eller Datainspektionen nedan.
Registeransvarig är Göran Hülphers
Genom att bli medlem samtycker du till ovanstående.

Örebro Kammarmusikförening April 2018

Länkar till kontakter:

Örebro kammarmusikförening
Datainspektionen
Wikipedia om cookie