Tillgänglighet

Det finns ingen parkering reserverad för rörelsehindrade men det finns gott om parkeringsplatser i närheten.
Det finns en obevakad garderob i anslutning till kyrksalen där det också finns toaletter varav en RWC.
Av hänsyn till andra besökare ska mobiltelefoner vara avstängda under konserterna.
Barnvagnar kan tyvärr inte tas med in i konsertsalen.
Hörslinga finns i kyrksalen.
Ramp med dörröppnare finns.