Vår konsertlokal

Betlehemskyrkan, Sturegatan 9, 702 14 Örebro
Vi håller numera alltid våra konserter i Betlehemskyrkan i Örebro. En lokal med härlig akustik och trevlig miljö. En annan fördel är det centrala läget vid stadsparken.