Styrelsen består 2019 av 

Linn Elvkull , Ordförande
Stig-Erik Nerman, sekreterare
Göran Hülphers, Kassör
Jill Widén, Ledamot som handhar medlemsförteckningen
Jenny Hülphers som gör foldrarna och affischerna

Kontakt med föreningen görs vi denna hemsidas kontaktformulär.

Örebro kammarmusikförening 
Organisationsnummer: 875002-4039

Plusgiro: 6456057-6