Styrelsen består av :

Linn Elvkull , Ordförande
Anna Grevillius, Sekreterare
Göran Hülphers, Kassör
Jill Widén, Ledamot. Handhar medlemsförteckningen
Jenny Hülphers, Ledamot.  Gör foldrar, affischer och marknadsföringsmaterial

Kontakt med föreningen görs via denna hemsidas kontaktformulär.

Örebro kammarmusikförening 
Organisationsnummer: 875002-4039

Plusgiro: 6456057-6