Om du vill bli medlem i Örebro Kammarmusikförening sätter du in 200 kronor på plusgirokonto 645 60 57-6
Medlem och anger ditt namn, adress och gärna e-postadress om du har någon.
Medlemskortet vi skickar ut gäller för en säsong det vill säga hösten 2019 och våren 2020.

Till er som redan är medlemmar skickar vi ut ett inbetalningskort i Augusti inför årets säsong.

I början av September skickar vi sedan ut en folder med alla säsongens konserter.

Som medlem får du rabatt på konserterna i föreningen samt i Nora kammarmusikförenings konserter.
Du får även rabatter på några samarbetspartners som Restaurang Umami och Oliv & Te.
Om du visar upp ditt medlemskort för Linn så får du rabatt på fika i Sturegården en timme innan konserterna.
Sturegården ligger på samma adress men med ingång mitt på byggnaden.

Föreningen är beroende av sina medlemmar.
Vi finns till tack vare medlemmarnas medlemsavgifter samt bidrag från kulturinstitutioner och myndigheter.
De bidrag vi får baseras på hur många medlemmar vi har samt fördelning på ålder, kön, tillgänglighet osv.