Om du vill bli medlem i Örebro Kammarmusikförening sätter du in 200 kronor på plusgirokonto 645 60 57-6
Medlem och anger ditt namn, adress och gärna e-postadress om du har någon.
Medlemskortet vi delar ut gäller för en säsong det vill säga hösten 2020 och våren 2021.

I början av September skickar vi ut en folder med alla säsongens konserter.

Som medlem får du rabatt på konserterna i föreningen samt i Nora kammarmusikförenings konserter.
Här kan du se vad som händer där.    Tryck här
Du får även rabatter på några samarbetspartners.
Om du visar upp ditt medlemskort för Linn så får du rabatt på fika i Sturegården en timme innan konserterna.
Sturegården ligger på samma adress men med ingång mitt på byggnaden.

Föreningen är beroende av sina medlemmar.
Vi finns till tack vare medlemmarnas medlemsavgifter samt bidrag från kulturinstitutioner och myndigheter.
De bidrag vi får baseras på hur många medlemmar vi har samt fördelning på ålder, kön, tillgänglighet etc.
Alla intäkter går oavkortat till föreningens verksamhet. Styrelsen jobbar helt ideellt.