Här finns länkar till våra samarbetspartners,
bidragsgivare och andra som gör vår verksamhet möjlig.

 

Länsmusiken i Örebro

Kulturrådet

Region Örebro Län

Kammarmusikförbundet

Kävesta Folkhögskola

Musikhögskolan vid Örebro Universitet

Betlehemskyrkan