Vår verksamhet får bidrag från:

 

  • Svenska Kammarorkestern
  • Länsmusiken i Örebro
 
  • Kulturrådet
 
  • Örebro Kommun 
  • Kulturnämnden

  • Sensus