Örebro kammarmusikförening är en opolitisk allmännyttig idéell förening som arrangerar kammarmusikkonserter i Örebro sedan lång tid tillbaka.

Vi betår av våra medlemmar som betalar en liten medlemsavgift för att stötta föreningens verksamhet och för att få vara med och påverka verksamheten.
Varje år utser medlemmarna på årsmötet en styrelse för föreningen. Styrelsen sätter bland annat samman säsongsprogrammet, kontaktar artister samt söker bidrag och samarbetspartners för verksamheten.
Kontakta oss gärna om du vill vara med.


Ju fler medlemmar vi är desto bättre verksamhet kan vi ha.

PG:645 60 57-6

 Örebro Kammarmusikförening