• I samarbete med:

  • Svenska Kammarorkestern
  • Länsmusiken i Örebro
 
  • Kävesta Folkhögskola
 
  • Musikhögskolan vid Örebro universitet
 
  • Betlehemskyrkan
 
  • Sensus

  •  Nora/ Bergslagens Kammarmusikförening