Örebro Kammarmusikförenings styrelse består av 5 personer:

 * Linn Elvkull - Ordförande
* Jenny Hülphers - Ledamot
* Jill Widén - Ledamot
* Stig-Erik Nerman - Sekreterare
* Göran Hülphers - Kassör